Organigrama AMPA

President:Jaume Semis Ribes
Secretari:Sergi Vilchez
Tresorer:Ròmul Llaveria Arnavat
Vocal 1:Oscar Molins
Vocal 2:Rosa Maria Gonzalez Poyatos
Vocal 3:Dolors Català Balasch
Vocal 4:Josep Maria March Bertran