Anglès


Activitat a càrrec de MR.ENGLISH
•Preparació d’exàmens oficials Cambridge i reforç d’àrees dins del nostre projecte Multilingüe a l’ESO.
El nostre objectiu principal és preparar als alumnes dins de l’activitat extraescolar d’Anglès, per a l’examen d’anglès oficial nacionals i internacionals (Cambridge ESOL, etc.).
Comptem amb l’experiència dels nostres professors, titulats i capacitats per organitzar i desenvolupar programes formatius de preparació i immersió lingüística, conjuntament amb professors nadius.
Posem a la seva disposició els cursos, l’experiència i els resultats d’un mètodes de treball innovador i eficaç, amb la finalitat d’ajudar als alumnes a reforçar i potenciar l’aprenentatge dels idiomes, dins del nostre Projecte Educatiu, respectant al màxim el caràcter propi del Centre.
Els nostre professorat coneix perfectament les proves de certificacions oficials a les quals podran optar els nostres alumnes: proves de Certificacions de l’Escola Oficial d’Idiomes i exàmens de la Universitat de Cambridge.
•METODOLOGIA
•1.- Formació de grup homogenis en quant al nivell i objectius d’aprenentatge. El nivell inicial es determina amb un test de nivell.
2.- Mètode de preparació: s’utilitzen materials oficials i originals de la Universitat de Cambridge.
3.- Realització de simulacres d’examen (recreant les condicions dels exàmens reals).

Horari: 1 hora a la setmana.

Espais: Espais propis del institut Joan Solá (Possibilitat de fer ho a Rosselló o Alguaire, en funció dels alumnes inscrits).

PREU: 32€