Estatuts

Constitució de l’associació.

Us adjuntem el document d’institució de l’associació. Aquest document contempla diversos aspecte de la nostra associació com ara la constitució de la junta, la durada dels mandats, els càrrecs, entre altres molts aspectes.

Estatuts AFA instiut Joan Solà