Teatre


Activitat a càrrec de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

L’ activitat de teatre ens la plantegem com un fet lúdic, on els nois i noies gaudeixen de l’expressió dramàtica de manera distesa, potenciant el treball en equip i la pròpia expressivitat, ja sigui a nivell corporal, oral i interpretatiu.

A nivell formatiu els continguts tècnics es van incorporant de manera progressiva, mitjançant a activitats concretes de caracterització de personatges, dramatitzacions, improvisacions i assajos.

La dinàmica de les sessions acostuma a seguir un protocol determinat que afavoreix la seguretat en un mateix i crea un clima de confiança i cooperació per a la tasca artística i creativa.

 

Horari: 1 hora a la setmana , d’octubre 2019 a maig 2020

Espais: Espais propis del institut Joan Solá (Possibilitat de fer ho a Rosselló o Alguaire, en funció dels alumnes inscrits.)

PREU: 30€