Activitats Musicals


•Coral/Combo/Tallers de Percusió
•Informàtica musical
•Laboratori musical
•Horari: 1 hora a la setmana , d’octubre 2017 a maig 2018Espais: Propis del Institut Joan Solà
•PREU: 25€